Informacje o kierunku
 

Zawód: Technik usług kosmetycznych
 

Kwalifikacje: K1 – Wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych twarzy (A.61.) 

K2 – Wykonywanie zabiegów kosmetycznych ciała, dłoni i stóp (A.62.)

Podbudowa programowa: do Szkoły przyjmowani są absolwenci szkół średnich.

Policealna Szkoła Zawodowa "Edukator" posiada uprawnienia szkoły publicznej, realizuje program MENiS,

Wystawiamy zaświadczenia do ZUS. Wystawiamy legitymacje szkolne, które upoważniają do zniżek na przejazdy. Organizujemy atrakcyjne praktyki zawodowe. 

Cykl kształcenia

Nauka trwa 2 lata (4 semestry).

Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym, dwa razy w miesiącu w soboty i niedziele.
Nauka kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe, po którego zdaniu
słuchacz otrzymuje tytuł technika usług kosmetycznych.

Rekrutacja

Na kierunek technik usług kosmetycznych, kandydat składa w sekretariacie szkoły następujące dokumenty:

 • świadectwo ukończenia szkoły średniej,
 • 1 zdjęcie,
 • ksero dowodu osobistego,
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki na kierunku technik usług kosmetycznych,
 • formularz zgłoszeniowy dostępny w sekretariacie szkoły.

Charakterystyka zawodu

Do zadań absolwenta kierunku technik usług kosmetycznych należy: wykonywanie zabiegów w zakresie kosmetyki leczniczej, pielęgnacyjnej oraz upiększającej, udzielanie porad z zakresu kosmetyki zdobniczej i zachowawczej, wykonywanie zabiegów fizykoterapeutycznych. Ponadto absolwent kierunku technik usług kosmetycznych potrafi dokonywać diagnozy stanu skóry, wykonywać manicure oraz pedicure.

 


Możliwość zatrudnienia i stanowiska pracy absolwenta

Absolwenci Policealnej Szkoły Zawodowej "Edukator", po ukończeniu kierunku technik usług kosmetycznych, mogą zarówno prowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług kosmetycznych, jak również znaleźć zatrudnienie w nowoczesnych firmach kosmetycznych, salonach kosmetycznych, salonach odnowy biologicznej oraz renomowanych gabinetach kosmetycznych. Ponadto absolwenci kierunku technik usług kosmetycznych mogą znaleźć zatrudnienie, jako doradcy ds. sprzętu i materiałów kosmetycznych w hurtowniach oraz salonach, jak również, jako wizażyści w studio.

 

 

Opis kształcenia

Kształcenie w zawodzie technik usług kosmetycznych ma na celu przygotowanie do:

 • posługiwania się terminologią stosowaną w kosmetyce i kosmetologii
 • wykonywania zabiegów kosmetycznych na całym ciele
 • umiejętnego organizowania i zarządzania gabinetem kosmetycznym
 • sporządzania oraz stosowania preparatów niezbędnych do wykonywania zabiegów kosmetycznych
 • samodzielnego ustalania rodzaju zabiegu kosmetycznego na podstawie rozpoznania
 • właściwej obsługi aparatów i urządzeń stosowanych w kosmetyce
 • kierowania zespołem pracowniczym.

 

  Lp.

  Przedmioty nauczania

1

Działalność gospodarcza i usługowa w salonie kosmetycznym

2

Język obcy w kosmetyce

3

Podstawy anatomiczno – dermatologiczne w kosmetych

4

Kosmetyka pielęgnacyjna i upiększająca twarzy, szyi i dekoltu

5

Kosmetyka pielęgnacyjna i upiększająca dłoni, stop i ciała

6

Zabiegi pielęgnacyjne i upiększające twarzy, szyi i dekoltu

7

Zabiegi pielęgnacyjne i upiększające dłoni, stop i ciała

8

Podstawy przedsiębiorczości*

*Podstawy przedsiębiorczości prowadzone są tylko dla Słuchaczy, którzy na wcześniejszym etapie edukacyjnym nie realizowali tego przedmiotu.

Wymiar praktyki zawodowej zgodnie z podstawą programowa:

II semestr 2 tygodnie 80 godzin,

IV semestr 2 tygodnie 80 godzin,

Razem 4 tygodnie 160 godzin.


© 2011 Centrum Kształcenia Edukator | Kontakt | Polityka prywatności | Mapa strony stat4u kodowanie: Redprojekt.pl | projekt graficzny: neuf design