LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
Liceum ogólnokształcące dla dorosłych to propozycja dla osób, które rozumieją jakie znaczenie ma w dzisiejszych czasach wykształcenie średnie oraz matura. Dzięki możliwości ukończenia szkoły średniej oraz przystąpienia do egzaminu dojrzałości otwarta zostaje droga na studia wyższe lub do rozwoju dalszej kariery zawodowej w ramach szkół policealnych.

Liceum Ogólnokształcące  dla Dorosłych "Edukator" we Włodawie posiada uprawnienia szkoły publicznej.
Naukę w Liceum może kontynuować absolwent gimnazjum, szkoły podstawowej lub zasadniczej szkoły zawodowej. Zajęcia przeznaczone są na przygotowanie słuchacza do uzyskania wykształcenia "średnie" i matury.

Wystawiamy zaświadczenia do ZUS.
Wystawiamy legitymacje szkolne, które upoważniają do zniżek na przejazdy.                               

Rekrutacja

Do Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych "Edukator"  we Włodawie kandydat składa w sekretariacie szkoły, następujące dokumenty:

  • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej lub gimnazjum, 
  • 1 zdjęcie,
  • ksero dowodu osobistego,
  • formularz zgłoszeniowy dostępny w sekretariacie szkoły.

 

Cykl kształcenia
W liceum ogólnokształcącym dla dorosłych, nauka trwa 3 lata tj. 6 semestrów. Zajęcia odbywają się co dwa tygodnie w soboty i niedziele. Plan zajęć jest tak ułożony by w minimalnym stopniu obciążać naszych słuchaczy i dostosować się do ich potrzeb.

Kadra

Zajęcia prowadzą doświadczeni nauczyciele z wieloletnim stażem, co gwarantuje, że przygotowanie się do matury nie sprawi nikomu problemu.

Opis kształcenia

Po ukończeniu szkoły słuchacz otrzymuje świadectwo ukończenia liceum ogólnokształcącego, może również przystąpić do egzaminu maturalnego.

Plan nauczania

Lp.

Przedmioty nauczania

1.

Język polski

2.

Język obcy nowożytny

3.

Historia

4.

Wiedza o społeczeństwie

5.

Matematyka

6.

Fizyka

7.

Chemia

8.

Biologia

9.

Geografia

10.

Podstawy przedsiębiorczości

11.

Informatyka

© 2011 Centrum Kształcenia Edukator | Kontakt | Polityka prywatności | Mapa strony stat4u kodowanie: Redprojekt.pl | projekt graficzny: neuf design